mei 24, 2021 Agenda Geen reacties

Hoogerheide, mei 2021

Beste leden van onze vereniging,

We hebben elkaar nu al ruim 1 jaar niet meer gezien, de laatste activiteit was in februari 2020 de BHV training. Er stond toen nog de jaarvergadering gepland op 17 maart bij Waterrijk Oesterdam met rondleiding en diner. Helaas……de 1e lockdown was een feit en alles viel stil.

Het bestuur heeft er toen voor gekozen de contributie 2020 niet te innen en ook voor 2021 hebben we dat zo besloten.

We hebben nog 3 x een bestuursvergadering gedaan, 26 augustus 2020 bij Jaqueline in het restaurant aan een grote tafel op ruime afstand en op 10 februari en 20 april 2021 een Zoom meeting.

Waar hebben we het dan over gehad? Tja….dat we nu niets voor en met onze leden kunnen organiseren maar jullie wel middels dit schrijven de stand van zaken gaan melden.

• Jeroen van Maurik van hotel “Old Dutch” heeft zich aangemeld als nieuw bestuurslid en draaide het afgelopen jaar al mee. U als lid van onze OV bepaalt of hij formeel tot ons bestuur kan toetreden. Via de mail kunt u uiterlijk 22 mei 2021 aan ons doorgeven of u tegen bent, vernemen we niets dan gaan we ervan uit dat u voor bent.

• Mochten er voor 22 mei geen andere kandidaten zich beschikbaar hebben gesteld om een bestuursfunctie op zich te nemen dan zal Jeroen officieel als bestuurslid worden benoemd.

• Het financieel jaarverslag is door Jack Bosters en Dirk-Jan van Wezel gecontroleerd.

• Vervolgens nodigen we u uit voor een digitale jaarvergadering op woensdag 26 mei om 20:00 uur 2021 om elkaar weer eens te spreken. U ontvangt die woensdag een code om in te loggen via Zoom.

Met vriendelijke groet, uw bestuur;

Esther Slootweg
Jaqueline van der Plas
Wim Withagen
Carlo Kools
Jeroen van Maurik

De agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Notulen jaarvergadering maart 2019

3. Mededelingen en jaarverslag voorzitter

4. Jaarverslag penningmeester

5. Verkiezing Jeroen van Maurik in ons bestuur

6. Activiteiten 2021 – 2022

7. Rondvraag

8. Sluiting jaarvergadering