WIE ZIJN WIJ

Ondernemersvereniging Toerisme en Recreatie Brabantse Wal

Sinds april 2010 is de Ondernemers Vereniging Toerisme & Recreatie actief op de Brabantse Wal. Bedrijven kunnen lid worden als zij gevestigd zijn ergens op De Brabantse Wal en rechtstreeks contact hebben met gasten, denk hierbij aan campings, jachthavens, horeca en verhuurbedrijven. De contributie is € 185,- per jaar en er zijn zo’n 50 bedrijven lid. Ieder lid krijgt een vlag en een muurschildje en we verwachten het streeklogo op reclamefolders te zien.

Wij hebben twee doelstellingen en dat is ten eerste onze leden regelmatig uitnodigen voor leer- en /of “doe” activiteiten ter versteviging van de onderlinge contacten en het verbeteren van de ondernemerskwaliteiten. Hiermee scheppen we kansen om door samenwerking meer omzet te realiseren. We gaan bijvoorbeeld op bezoek bij elkaar of op excursie bij een inspirerende ondernemer elders in het land. Met name in de wintermaanden plannen we trainingen op het gebied van sociale media, fotografie, tekst schrijven etc.

De tweede doelstelling is om met lokale overheden, relevante stichtingen en onderwijsinstellingen regelmatig af te stemmen over lopende en toekomstige ontwikkelingen. Dit wordt op bestuursniveau gedaan waarbij de leden onderwerpen aan kunnen dragen die van belang kunnen zijn. We worden het liefst vooraf bij nieuw beleid betrokken zodat we mee kunnen denken over de beste invulling. Denk hierbij aan zaken als  gebiedspromotie, bewegwijzering, toeristenbelasting,  arrangementen, streekproducten e.d.